Sản phẩm
của chúng tôi/

Hãy thử trải nghiệm điều mới lạ dành cho bạn

Trang điểm/

 

GILAA LONG WEAR DD CUSHION

Trang điểm

345,000  525,000 

-34%

BỘ SƯU TẬP GILAA LONG WEAR LIP CREAM

Trang điểm

01 GLAD DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

02 LOVELY DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

03 SUNSHINE DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

04 FIRST DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

05 GLOOMY DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

06 RAINY DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

Chăm sóc da/

 

BỘ DƯỠNG DA NHỤY HOA NGHỆ TÂY

Saffron tone up repair

1,640,000  2,450,000 

-33%

TONER BONG BÓNG

Saffron tone up repair

385,000  550,000 

-30%

KEM DƯỠNG SẠC NƯỚC

Saffron tone up repair

455,000  700,000 

-35%

TINH CHẤT TƯƠI SIÊU TRẮNG SÁNG

Saffron tone up repair

485,000  750,000 

-35%

KEM DƯỠNG BAN NGÀY

Saffron tone up repair

315,000  450,000 

-30%

Ưu đãi/

 

COMBO DD CUSHION + LIP CREAM

Ưu đãi

490,000  925,000 

-47%

COMBO GILAA LONG WEAR DD CUSHION

Ưu đãi

579,000  1,050,000 

-45%

BỘ DƯỠNG TẶNG SON

Ưu đãi

1,640,000  2,450,000 

-33%