Sản phẩm
của chúng tôi/

Hãy thử trải nghiệm điều mới lạ dành cho bạn

Trang điểm/

 

Long wear lip cream

01 GLAD DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

02 LOVELY DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

03 SUNSHINE DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

04 FIRST DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

05 GLOOMY DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

06 RAINY DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

07 RED LETTER DAY

250,000  400,000 

-38%

Chăm sóc da/

 

Saffron tone up repair

TONER BONG BÓNG

385,000  550,000 

-30%

Saffron tone up repair

TINH CHẤT TƯƠI SIÊU TRẮNG SÁNG

485,000  750,000 

-35%

Saffron tone up repair

KEM DƯỠNG SẠC NƯỚC VÀ HỒI PHỤC DA

455,000  700,000 

-35%

Saffron tone up repair

KEM DƯỠNG BAN NGÀY GIÚP NÂNG TÔNG VÀ CHỐNG NẮNG

315,000  450,000 

-30%

Saffron tone up repair

BỘ DƯỠNG DA NHỤY HOA NGHỆ TÂY

1,640,000  2,450,000 

-33%