Sản phẩm
của chúng tôi/

Hãy thử trải nghiệm điều mới lạ dành cho bạn

Trang điểm/

 

Long wear lip cream

01 GLAD DAY

400,000 

Long wear lip cream

02 LOVELY DAY

250,000 

Long wear lip cream

03 SUNSHINE DAY

400,000 

Long wear lip cream

04 FIRST DAY

400,000 

Long wear lip cream

05 GLOOMY DAY

400,000 

Long wear lip cream

06 RAINY DAY

400,000 

Long wear lip cream

07 LETTER DAY

400,000 

Chăm sóc da/

 

Saffron tone up repair

TONER BONG BÓNG

385,000  550,000 

-30%

Saffron tone up repair

TINH CHẤT TƯƠI SIÊU TRẮNG SÁNG

485,000  750,000 

-35%

Saffron tone up repair

KEM DƯỠNG SẠC NƯỚC VÀ HỒI PHỤC DA

455,000  700,000 

-35%

Saffron tone up repair

KEM DƯỠNG BAN NGÀY GIÚP NÂNG TÔNG VÀ CHỐNG NẮNG

315,000  450,000 

-30%

Saffron tone up repair

BỘ DƯỠNG DA NHỤY HOA NGHỆ TÂY

1,640,000  2,450,000 

-33%