Sản phẩm
của chúng tôi/

Hãy thử trải nghiệm điều mới lạ dành cho bạn

Trang điểm/

 

Long wear lip cream

01 GLAD DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

02 LOVELY DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

03 SUNSHINE DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

04 FIRST DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

05 GLOOMY DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

06 RAINY DAY

250,000  400,000 

-38%

Long wear lip cream

07 RED LETTER DAY

250,000  400,000 

-38%