Sản phẩm
của chúng tôi/

Hãy thử trải nghiệm điều mới lạ dành cho bạn

Trang điểm/

 

Trang điểm

GILAA LONG WEAR DD CUSHION

345,000  525,000 

-34%

Trang điểm

GILAA LONG WEAR LIP CREAM

Long wear lip cream

01 GLAD DAY

199,000  400,000 

-50%

Long wear lip cream

02 LOVELY DAY

199,000  400,000 

-50%

Long wear lip cream

03 SUNSHINE DAY

199,000  400,000 

-50%

Long wear lip cream

04 FIRST DAY

199,000  400,000 

-50%

Long wear lip cream

05 GLOOMY DAY

199,000  400,000 

-50%

Long wear lip cream

06 RAINY DAY

199,000  400,000 

-50%

Long wear lip cream

07 RED LETTER DAY

199,000  400,000 

-50%