Sản phẩm
của chúng tôi/

Hãy thử trải nghiệm điều mới lạ dành cho bạn

Trang điểm/

 

GILAA LONG WEAR DD CUSHION

Trang điểm

345,000  525,000 

-34%

BỘ SƯU TẬP GILAA LONG WEAR LIP CREAM

Trang điểm

01 GLAD DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

02 LOVELY DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

03 SUNSHINE DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

04 FIRST DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

05 GLOOMY DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

06 RAINY DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%

07 RED LETTER DAY

Long wear lip cream

179,000  400,000 

-55%