Sản phẩm
của chúng tôi/

Hãy thử trải nghiệm điều mới lạ dành cho bạn

Trang điểm/

 

Long wear lip cream

01 GLAD DAY

400,000 

Long wear lip cream

02 LOVELY DAY

250,000 

Long wear lip cream

03 SUNSHINE DAY

400,000 

Long wear lip cream

04 FIRST DAY

400,000 

Long wear lip cream

05 GLOOMY DAY

400,000 

Long wear lip cream

06 RAINY DAY

400,000 

Long wear lip cream

07 LETTER DAY

400,000