Trang điểm/

Long wear lip cream

02 LOVELY DAY

199,000  400,000  -50%

7 sản phẩm

Thông tin sản phẩm/

Mã vạch – 8809491 944037

 

/

BẢNG MÀU GILAA LONG WEAR LIP CREAM